جدول رده بندی لیگ برتر ایران
تيم بازی برد برابر باخت زده خورده +/- امتياز آخرين نتايج
۱ استقلال ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۲ ملوان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۳ فجر سپاسي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۴ داماش گيلان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۵ سايپا ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۶ صباي قم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۷ راه آهن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۸ پرسپوليس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۹ مس ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۰ نفت تهران ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۱ فولاد ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۲ سپاهان ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۳ تراکتورسازي ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
۱۴ ذوب آهن ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰